Điều khoản sử dụng

Tuyendungcantho.vn là website đăng tuyển dụng, tìm việc làm miễn phí. Mọi thông tin tuyển dụng và tìm việc do Nhà tuyển dụng và người tìm việc tự đăng tải tại website. Mục tiêu nhằm thông tin, hỗ trợ tìm việc, tìm người, không có sự trục lợi, tìm lợi nhuận. Tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, Người lao động có nhu cầu tìm việc đều được tham gia đăng tải thông tin và chiụ trách nhiệm trước pháp luật về thông tin của mình.

Trước khi sử dụng website vui lòng đọc kỹ những điều kiện ràng buộc sau:


- Không được dùng bất cứ biện pháp kỹ thuật nào để sao chép, sửa chữa bất cứ nội dung nào mà chưa có sự đồng ý của tuyendungcantho.vn.


- Không được đăng, gửi, chuyển các nội dung vi phạm thuần phong, mỹ tục, đe doạ, nói xấu, khiêu dâm, truyền bá thông tin khuyến khích hành vi phạm tội…

- Không được lạm dụng để quảng cáo, quảng bá nhầm mục đích kinh doanh, hoặc phô trương hình ảnh cá nhân ngoài mục đích tuyển dụng và tìmviệc.

- Khi sử dụng tiện ích của tuyendungcantho.vn, người sử dụng có quyền sửa chữa các thông tin đã đăng trong phạm vi tài khoản.

- Không được kết nối với các webside khác khi không có sự đồng ý của tuyendungcantho.vn bằng văn bản.

Tuyendungcantho.vn không phải là nhà tuyển dụng, không phải là người đại diện cho nhà tuyển dụng, và không phải là đại diện cho người tìm việc, vì vậy sẽ không chiụ trách nhiệm về bất cứ quyết định nào trong sự lựa chọn của người sử dụng tiện ích từ tuyendungcantho.vn.

- Quản trị có quyền xóa bỏ thông tin tuyển dụng, khóa tài khoản bất cứ lúc nào mà không phải báo trước hoặc bồi thường đối với các thông tin do người sử dụng cung cấp nếu thông tin đó vi phạm một trong các điều khoản sử dụng website, không trung thực, vi phạm pháp luật, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, vi phạm hoặc không tuân thủ các qui định, thỏa thuận, hướng dẫn trên website này, hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.


- Khi truy cập vào tuyendungcantho.vn, nhà tuyển dụng và người tìm việc xem như đã đồng ý với các điều khoản ràng buộc nêu trên và có trách nhiệm thực hiện các khoản thỏa thuận, chúng tôi hy vọng nhà tuyển dụng và người tìm việc gặp được đối tác tin cậy.

Chúc các bạn thành công.